coating

Hvad kan jeg opnå med coating?

Hvad kan jeg opnå med coating?

Coating er betegnelsen for såvel en metode, hvorved du kan tætne dine ventilationskanaler, som for det materiale som benyttes i forbindelse med denne procedure. Med coating kan du opnår tættere og mere brandsikre ventilations systemer. Dette er til glæde og gavn for hele bygningen og de mennesker samt det materiel der befinder sig heri.

Når ventilations kanalerne er fri for utætheder og læk vil det være billigere at ventilere hele bygningen på effektiv vis. Samtidig vil du kunne opnå en langt mere stabil ventilation hvilket er essentielt for at opretholde optimale arbejdsbetingelser. Også indeklimaet kan lide under utætte ventilations kanaler – og dette kan du rette op på med den rette coating.

Da selve coating proceduren inkluderer en grundig oprensning af samtlige ventilations kanaler og skakter i ventilations anlægget vil du kunne mærke en stærk forbedring i indeklimaet. Dette skyldes at snavs og skidt samt bakterier og svamp, som kan leve i disse miljøer, ikke længere transporteres rundt via ventilations systemet. Derfor kan coating være et ganske essentielt element når det handler om bekæmpelse af sygdoms spredning på arbejdspladsen.

Brandhæmmende coating – for en sikkerheds skyld

Ud over det at coating kan spare dig for mange udgifter på den lange bane og sikrer et sundt og behagelige indeklima kan coating også forebygge større brande. Med brandhæmmende coating kan du nemlig forhindre flammer og røg i at sprede sig ved hjælp af ventilations systemet. På den måde kan du sikre bygningen mod at brænde ud som følge af ild der spreder sig uhæmmet.

Coating beskytter mod rust og tæring

Ved at lade et professionelt firma forestå coating af dine ventilations anlæg kan du samtidig sikre disse imod gennemtæring fra rust og korrosion, og dermed få et ventilations anlæg som holder i mange år. Du kan læse mere om coating som brand og rust hæmmende middel på Safe-Coating.dk