Inkasso

Hvad er inkasso?

Hvad er inkasso?

Inkasso er en mulighed virksomheder har for at indrive gæld. Hvis en kunde ikke kan eller vil betale, kan virksomheden overdrage fakturaen til en advokat eller et inkassofirma, som så påtager sig opgaven på firmaet vegne at få pengene indkasseret. Der er visse regler og procedure der skal følges, før det er lovligt at benytte sig af et inkassofirma.

Hvordan foregår inkasso?

Hvis du som person eller virksomhed ikke betaler din gæld, kan den virksomhed som har sendt dig en regning sende dig 2 rykkere og en inkassovarsel. Virksomheden kan lægge et rykkergebyr og evt. renter på regningen. 

Du skal have 10 dages varsel til at indbetale eller gøre indsigelse, når du har modtaget en inkassovarsel. Hvis gælden ikke er betalt eller der er lavet en aftale om afbetaling, må inkassomedarbejderen opsøge dig. Hvis du er en privatperson, så skal du have et brev om tidspunkt for besøget, men er du ikke hjemme skal du ikke have et nyt brev. Du må ikke blive opsøgt på din arbejdsplads eller f.eks. hvor du dyrker sport. Er du en virksomhed med inkassomedarbejderen gerne opsøge dig på firmaadressen. 

Det er helt op til dig om du vil tage imod inkassomedarbejderen. Inkassomedarbejderen må ikke true eller tage andre ulovlige metoder i brug, for at få dig til at betale. Bliver der stadig ikke lavet en aftale overgives sagen til retten. Retten vil så tage stilling til gælden og evt. inddrivelse, samt domsfældelse. 

No cure no pay

Mange inkassofirmaer arbejder ud fra begrebet no cure no pay. Det betyder at med mindre det lykkes for inkassofirmaet at indkassere pengene, skal de ikke have betaling for arbejdet. Det er derfor i inkassofirmaet egen interesse at der kommer en løsning og en betaling. De omkostninger der er forbundet med en inkassosag, bliver betalt af skyldneren og ikke virksomheden.